DMT Makina

" HAKKIMIZDA Sayın Ziyaretçi, Ana faaliyet alanımız Kestirimci Bakım ve Koruyucu Bakım Sistemleridir. Bu alanda fabrika ve diğer endüstriyel tesislere ait ölçüm, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek konusunda 1995 1995 yılında bir mühendislik şirketiiyiz. Çalışmak disiplininden hiç bir ödün vermeden ölçüm tekniklerini sürekli geliştiren şirketimiz kalite ilkelerini belirliyor, rekabet kaygısını değil yaşamsal kaynaklara odaklanabiliyoruz. Bu çalışma biçiminin ödülü olarak gelen talepler için cihaz, donanım ve sistemlerde çalışan yabancı firmaların Türkiye yetkili temsilciliğini yapıyor. Bursa’da üretici bir şirket olsak da ülkemizin her köşesinden ulusal veya uluslararası marka olmuş çok değerli yüzlerce müşterimiz vardır. Kestirimci bakım, standart bakım sistemlerinde var olan “arıza durumunda” veya “kullanım süresine bağlı” bakım anlayışlarına alternatifatifi olarak 80’lerde doğmuş, Avrupa ve Amerika’nın genel kurulmasında yapılması gereken şekilde ayarlanması sistemidir. Bu sistemde makinanın bir parçası ve bu sağlığa bağlı birleşik parametreler vardır. Makina kondisyonunda kötüleşme başladığında veya bir arıza semptomunu ortadan kaldırarak parametreler de yükselmeye başlar. Kestirimci bakımda bu parametreler sürekli ölçülerek rahatsızlık semptomlarının önceden ayarlanabilmesi, ayarlanabilir yatak, yatak, temizleme, motor vb. Daha fazla çalışır, yıkıcı hasarlara, yüksek maliyet veya bakımın yapılmasına neden olunursa yapılmalıdır. Mekanik arızaların nerdeyse tamamıyla birlikte bir takım elektriksel motorun motor arızalarını da kapsayacak şekilde makinaların genel kondisyonunu izleyebileceğimiz en temel parametre vibrasyondur. Vibrasyon ölçümüyle yatak / rulman, dişli, kayış, kaplin kondisyonları takip edilebilirilmekte, balans ve eksen ayarsızlıklarıyla birlikte rezonans, kritik hız vb. Titreşim ölçüm cihazı, rulman ölçümleri ve şok dalga yöntemi ile bir çığırlandıran SPM firmasının yetkili temsilcisi olan DMT'nin zamanını ayarladılar, kaplin ayarında teknoloji lideri Damalini (Easy Laser), ultrasonik kaçak bakıcısı dünyasını tasarımı SDT, termal kamerada Fastec Imaging, firmalarını da kurduğunu gösteriyor. Yaşamsal kaynağımız olanlardan daha iyi hizmet sunun, çalışma disiplininden ödün vermeden kullandığımız sistemlerde sürekli çalışır ve kestirimci bakımda güvenilir bir ortak olmak en büyük ülkümüzdür. Saygılarımızla ... Hakkı ŞEN 2387/5000 ABOUT US Dear Visitor, Our main activity is Predictive Maintenance and Preventive Maintenance Systems. We are an engineering company in 1995 to provide measurement, consultancy and training services for factories and other industrial facilities in this field. Our company which continuously improves the measurement techniques without any concessions in the discipline of work, determines the quality principles, we can focus on vital resources, not competition anxiety. This behavior of the device as a reward for the demands of hardware and Turkey is doing its authorized representative offices of foreign companies operating in the system. Even though we are a producer company in Bursa, we have hundreds of valuable customers who are national or international brands from every corner of our country. Predictive maintenance is a system that is set up in the 80s as an alternative to the concept of m failure genel or m depending on the duration of use m in the standard maintenance systems, as it should be done in the general establishment of Europe and America. In this system there is a part of the machine and these health related parameters. When the machine condition starts to deteriorate, or by eliminating the symptom of a malfunction, the parameters begin to rise. In predictive maintenance, these parameters can be measured continuously, pre-adjustment of discomfort symptoms, adjustable bed, bed, cleaning, motor etc. Further work should be carried out if destructive damage, high cost or maintenance is required. Vibration is the most basic parameter in which we can monitor the general condition of the machines, including motor failures of some electrical motors, almost all of the mechanical failures. With vibration measurement, bearing / bearing, gear, belt, coupling conditions can be monitored, balance and axes are not included in the resonance, critical speed and so on. The vibration meter has set the time of the DMT, an authorized representative of SPM, with bearing measurements and shock wave method, technology leader Damalini (Easy Laser) for coupling adjustment, SDT for the world of ultrasonic leak guard, and Fastec Imaging in the thermal imager. . Providing better service than our vital resource, working continuously in the systems we use without sacrificing work discipline and being a reliable partner in predictive maintenance is our biggest country. Our respect ... Hakkı SEN"


PREMIUM

DMT Makina, Companies in Turkey

Contact Information for DMT Makina

  • Authorized Person: DMT

Send your message to DMT Makina

DMT Makina

Name
Email
Country
Phone
Message
Send message to DMT

Explore top-rated agricultural products

Browse Products